Ushbu saytni Axmadjonov Avazbek mustaqil ta’lim olish davrida tayyorladi. Saytni yuritishda bizga Rasuljon, Bahodir Sh, Bahodir A, Abdulloh, Shohbek va Kozimbeklar ko’maklashishmoqda.